Zagreb plakat

Lokacije

Lokacije

Lista lokacija izrađuje se na upit.

Lista lokacija izrađuje se na upit.

Lista lokacija izrađuje se na upit.

Lista lokacija izrađuje se na upit.

Lista lokacija izrađuje se na upit.

ZAGREB PLAKAT d.o.o.

Zagreb 10000, Hebrangova 32

OIB 32111742300

MB 2076543

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Zagrebačka banka d.d., IBAN HR9123600001102022328

Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave: Bosiljka Grbašić, Kruno Bodegray

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

© Zagreb plakat